dotcomwebdesign.com
Contact Us Site Map Home Contact Us Site Map Home Design By Dotcomwebdesign.com Powered By CMSimple.dk

Hjem > CV
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CV

 CURRICULUM
 


                         Fatuma Scek Ali Giumale, født i Belet Weyne, Somalia


Grundskoleuddannelse i Somalia.
Russisk sprogundervisning ved Moskva universitet 1965-1966.

Uddannelse som sygeplejerske og jordemoder ved Moskvas sygeplejerske-og jordemoderskole,afsluttet med guldmedalje i 1970.

Lægevidenskabelig embedseksamen,Moskva institut for lægevidenskab ,sommeren 1977.

Dansk lægevidenskabelig embedseksamen 1980.


Ansættelser:

Før dansk embedseksamen:
FAC Hillerød,fysiurgisk afdeling 01.02.79.-31.12.80.
Ansættelser efter dansk embedseksamen:
Grunduddannelse:
Frederikssund sygehus,medicinsk afdeling 01.06.80.-30.11.80.

KKHH,ortopædkirurgisk afdeling 01.12.80.-31.05.81.

Revalideringsklinikken,København 01.06.81.-30.04.82.


Hoveduddannelse:

Psykiatri:

Amtshospitalet,Nykøbing Sjælland(ANS),ungdomspsykiatrisk afdeling 01.05.82.-30.11.83.

ANS,alment psykiatrisk afdeling 01.12.83.-31.05.85.

FAC,Hillerød,psykiatrisk afdeling S  01.06.85-31.05.87.

KAS Nordvang,afdeling O  01.05.88.-30.05.89.

KAS Nordvang,afdeling R,kursusstilling i psykiatri 01.05.90-01.05.92.

KAS Herlev,psykiatrisk afdeling Y,1.reservelæge i uddannelsesstilling 01.02.92.-01.10.93.

Sideuddannelse:
Neurologi:

Frederiksberg Hospital,neurologisk afdeling  01.06.86.-31.08.86.

                                                                         01.06.87.-30.04.88.

Alko-ambulatoriet,Forchhammersvej  01.05.89-01.05.90
Speciallægeautorisation   1 oktober 1993
Ansættelser efter speciallæge-anerkendelse:
 

1.reservelæge på Psykiatrisk afdeling S, Hillerød sygehus 01.10.93-01.02.94

Afdelingslæge ved Københavns Kommunes Distriktspsykiatrisk center i Tietgensgade 01.02.94-01.04.96.

01.04.96.-01.05.97. Psykiatrisk konsulent ved Københavns kommunes Indvandrerrådgivning på Nørrebro,transkulturel psykiatrisk  konsulent på Distriktspsykiatrisk center i Nannasgade på Nørrebro,transkulturel psykiatrisk konsulent i Odense og Ålborg kommuner,psykiatrisk konsulent på Privatklinikken Aramus på Frederiksberg. 
 


15.05.97- 28.02.98 ansat som afdelingslæge ved Dronning Ingrids Hospital (DIH)i Nuuk ,psykiatrisk afdeling.

01.03.98-01.07.99. vikar for sideordnet overlæge på sengeafdelingen.

01.07.99-01.01.00. vikarierende overlæge i kystpsykiatrien i Grønland.

01.01.00-01.10.00-fastansat i kystpsykiatrien i Grønland.

01.10.00-01.10.01.ansat som konstitueret administrerende overlæge på Psykiatrisk afdeling,DIH.

01.10.01.-01.10.04-ansat som administrerende overlæge på Psykiatrisk afdeling,DIH.

01.10.04-31.03.05-vikar for administrerende overlæge på Psykiatrisk afdeling,DIH.

01.04.05-30.09.05-vikarierende sideordnet overlæge på Psykiatrisk afdeling,DIH.

01.10.05-31.12.05.-ansat som konsulent for kystens psykiatri,DIH.

01.01.06 –31.07.06 ansat på deltid som kystpsykiatrisk overlæge,DIH.

01.01.06-31.07.06 overenskomstansat i en 1/3 del afdelingslæge(fungerende overlæge)stilling på Distriktspsykistrisk Center under Rigshospitalets Neurocenter.

01.01.06- konsulentansat i telepsykiatrisk projekt”Den lille prins”

14.08.06-27.08.06 ansat som vikar for overlæge på Distriktspsykiatrisk Center i Aabenraa/Sønderjyllandsamt.

01.11.06-01.09.08 fastansat som overlæge i Tidlig Interventions Team i Aabenraa/Regionsyddanmark

1 oktober 2008-fast tilknyttet vikarbureauet Transmedica og arbejde på Universitets sygehuset i Tromsø.

Fra september 2008 arbejdet med opbygningen af psykiatrien i byen Burao,Somaliland. Ulønnet arbejds ophold: klinisk arbejde og træning af personalet. I forbindelse med dette arbejde taget initiativ til foreningen Mental Health in Somalia(www.mhis.dk).Er formand for foreningen.

Jeg har i 2015 grundlagt rådgivningen Tusmo/Vejledning.Vi er 8 somaliske rådgivere der hjælper de ressourcesvage somaliske familier i København.

I perioden 2013 -2018 har arbejdet i Danmark via vikarbureauet Transmedica.

Fra januar 2018 arbejder jeg på frivillig basis i byen Belet Weyne i Somalia.Her har vi grundlagt et distriktspsykiatrisk center bemandet med en læge ,2 sygeplejersker og en al mulig mand. 

Anden lægelig virksomhed 

1983-1997 tilknyttet Sydeuropacentret/Euroforum i København som rejseleder/tolk(dansk/italiensk) ved studierejser i italiensk distriktspsykiatri.

1982-1990 aktiv i Amnesty Internationals lægegruppe som oversætter(dansk/russisk) og specielt i arbejdet omkring misbrug af psykiatrien i politisk øjemed i Sovietunionen.

Siden 1989 medlem af Dansk Psykiatrisk Selskabs interessegruppe for Transkulturel psykiatri,

1995-1997 medlem af Lægeforeningens udvalg vedr. patienter med etnisk minoritetsbaggrund.

1999-2001-medlem af bestyrelsen af Grønlands Lægekredsforening.

Psykoterapeutisk uddannelse
 

01.09.87-01.05.90 gennemført uddannelsen til psykoterapeut og supervisor ved det 3-årige gruppeterapeutiske kursus ved Anders Groth, Nini Leick og Jørgen Nystrup.

Undervisningsaktiviteter
 

1982-1983-undervist plejepersonalet på Amtshospitalet i Nykøbing Sj. i incest og borderline.

1983-1997 undervist sygeplejestuderende på forskellige sygeplejeskoler i psykiatri.

1987 censor i faget psykiatri på Ergoterapeutskolen i København.

1987 undervist plejepersonalet på Neurologisk afdeling, Frederiksberg Hospital i sorg og krisebehandling.

1992-1994 deltaget i undervisningen af medicinstuderende under ansættelser på KAS Nordvang og KAS Herlev psykiatrisk afdeling.

1991-1992 undervisning af læger på E-kurser: Kvinder og alkoholmisbrug. Indvandrere og alkoholmisbrug.

April 1993 undervisning af læger under Røde Kors. Emne: Flygtninge og psykiske problemer.

1992-1996 undervist medicinstuderende på Sexologisk kursus. Emne: Kulturelle aspekter i seksualiteten.

1996-1997 undervist praktiserende læger .Emne: Psykisk syge fremmedsprogede patienter i almen praksis.


Undervisningsaktiviteter i Grønland 


I perioden  1997-2004 har jeg afholdt en lang række undervisningsaktiviteter på Center for Sundhedsuddannelser i Nuuk, på psykiatrisk afdeling på Dronning Ingrids Hospital, på samtlige kystsygehuse i Grønland ,på Socialrådgiverskolen i Nuuk samt støttepersonkorpset i kommunalt regi.

Publikationer
 

Alkoholproblemer hos muslimske indvandrere og flygtninge . Måneskrift for Praktisk Lægegerning 1992,8 (sammen med læge J.R.Andersen)


Fremmede følelser. Den praktiserende læge og psykisk sygdom hos indvandrere og flygtninge (Oplysningshæfte udgivet af Pfizer),efteråret 1996.


Forebyggelse af omskæring af piger. Oplysningsmateriale fra Sundhedsstyrelsen, efteråret 1996(bidragsyder og konsulent).


Kvindelig omskæring og seksualitet. Danmarks Nationalleksikon,1999.


Kapitlet ”Transkulturel psykiatri” i Klinisk Psykiatri, Munksgaard(sammen med læge Majken Kristensen),udkommet første gang i 2000.


”Nakorsanut- den grønlandske lægekredsforeningens tidsskrift. Temanummer” Psykiatri”, april 2001-redaktør og bidragsyder .


”Kapitlet ”Distriktspsykiatri i Grønland” i Lærebogen Distriktspsykiatri, forlaget Reitzel, udkommet i 2002.


”Tamatta akuusa”-jubilæumsbog i anledning af det grønlandske hjemmestyrets 25 år.

Afsnittet” Udvikling og  udfordringer ”, juni 2004.
 


Ikke-lægelige publikationer:

”Hvor kommer du fra?Min vej til Danmark” udkommet i 1994 på forlaget Rosinante.

Fra sommeren 2013 blogger på Dagens Medicin.

Talte sprog: somalisk,italiensk,russisk,engelsk og dansk.